Welkom op de Weebosch!


discussieavond lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente moet iedere 4 jaar haar gezondheidsbeleid herzien. Terecht, want de tijd staat niet stil en er komen voortdurende nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het nieuwe gezondheidsbeleid zal gelden voor de periode 2017 - 2020. Basis voor dit beleid zijn de adviezen van de GGD. Daarnaast wil de gemeente ook de mening van burgers en de professionals uit de gezondheidssector. Dat doet ze per kern.
Op maandag 4 april van 19.45 - 22.00 uur komt de gemeente naar de Weebosch om met de inwoners en de verenigingen te praten over het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. Het is belangrijk voor iedereen want het kan gaan over zaken als langer thuis in eigen dorp blijven wonen, gebruik van drugs en alcohol, de dorpsondersteuner, sociale problemen zoals vereenzaming, milieu in relatie tot gezondheid (kernafvalopslag en storten drugsafval), agrarische risico's, gezondheid en bewegen (sport), etc. Het gaat over zaken die iedereen (burgers en verenigingen) raken en die in relatie staan met leefbaarheid in een veilig dorp.

De dorpsraad roept iedereen op om maandagavond naar het buurthuis te komen om aan te horen wat de plannen zijn en om zelf aan te geven wat er op de Weebosch speelt en wat er aan gedaan kan worden.

Dorpsagenda

Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 16 april 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 30 april 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 14 mei 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 28 mei 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 11 juni 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 25 juni 13.30

de Vurkaomer

Vrouweninloop
donderdag 9 april 10.00
Mannensoos
dinsdag 14 april 10.00
Vrouweninloop
donderdag 16 april 10.00
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 16 april 13.30

afvalkalender

oud papier
maandag 13 april 00.00
GFT, PMD en restafval
woensdag 22 april 07.30

vaste activiteiten

Geen evenementen