Welkom op de Weebosch!


Week van de dementie 2018 start op de Weebosch


Ook dit jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd rondom dementie. Deze vinden plaats tussen maandag 17 en 21 september. Op 21 september (Wereld Alzheimerdag) wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil gaan achter de naam dementie.

De aftrap voor de Bergeijkse week van dementie vindt plaats op maandag 17 september om 19.30 uur op de Weebosch locatie ’t Sant.

Programma:
Opening door zorgwethouder Manon Theuws 
Informatie over dementie door Ton vd Velden, psycholoog. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Wat is dementie?
- Wat gebeurt er in het brein?
- Welke soorten dementie zijn er?
Daarna zal Doret Kavelaars (zorgtrajectbegeleider) toelichten wat de taken zijn van de zorgtrajectbegeleiders rondom dementie.
Voorafgaand is tevens de bibliotheek aanwezig voor de informatievoorziening rondom dementie.

Het netwerk ‘Dementievriendelijk Bergeijk’ zet zich in voor het zichtbaar maken en optimaal benutten van (in)formele netwerken. Door middel van een integrale samenwerking van professionele organisaties en informele netwerkorganisaties wordt de overdracht van kennis en ervaringen naar informele zorg en ondersteuning bevorderd. Dit draagt bij aan een vroege(re) signalering en onderkenning van een beginnende vorm van dementie.

Het netwerk ‘Dementievriendelijk Bergeijk’ bestaat uit de volgende partners:
Huisartsen, Fysiotherapeuten uit Bergeijk, Apotheek Bergeijk, GOW Welzijnswerk, RSZK, Dorpsondersteuners, ZuidZorg, Buurtzorg Bergeijk, KBO, Alzheimer Nederland, Kempenlef, Bibliotheek de Kempen, Dementie ervaringsdeskundigen.

Het netwerk vestigt in de week van de Wereld Alzheimer Dag, net als het voorgaande jaar, extra aandacht op het leven met dementie. Rondom deze dag worden veel activiteiten georganiseerd waarbij dementie centraal staat. Omdat uit recent onderzoek binnen de gemeente is gebleken dat er momenteel behoefte is aan informatie omtrent dementie, richt het programma zich voornamelijk op het verstrekken van informatie.

Voor de trainingen GOED (herkennen en omgaan met dementie) kunt u zich aanmelden via www.bergeijk.nl/goed of telefonisch via 0497-551455. Per training kunnen er maximaal 20 deelnemers aangemeld worden en vol = vol! Deelname is gratis en er is koffie/thee.

Klik hier voor meer informatie over het Bergeijkse programma.

 

Dorpsagenda

Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 22 augustus 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 5 september 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 19 september 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 3 oktober 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 17 oktober 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 31 oktober 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 14 november 13.30

de Vurkaomer

Mannensoos
dinsdag 20 augustus 10.00
Vrouweninloop
donderdag 22 augustus 10.00
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 22 augustus 13.30
Mannensoos
dinsdag 27 augustus 10.00
Vrouweninloop
donderdag 29 augustus 10.00

afvalkalender

GFT en PDM
woensdag 28 augustus 07.30

vaste activiteiten

Geen evenementen