Welkom op de Weebosch!


Week van de dementie 2018 start op de Weebosch


Ook dit jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd rondom dementie. Deze vinden plaats tussen maandag 17 en 21 september. Op 21 september (Wereld Alzheimerdag) wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil gaan achter de naam dementie.

De aftrap voor de Bergeijkse week van dementie vindt plaats op maandag 17 september om 19.30 uur op de Weebosch locatie ’t Sant.

Programma:
Opening door zorgwethouder Manon Theuws 
Informatie over dementie door Ton vd Velden, psycholoog. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Wat is dementie?
- Wat gebeurt er in het brein?
- Welke soorten dementie zijn er?
Daarna zal Doret Kavelaars (zorgtrajectbegeleider) toelichten wat de taken zijn van de zorgtrajectbegeleiders rondom dementie.
Voorafgaand is tevens de bibliotheek aanwezig voor de informatievoorziening rondom dementie.

Het netwerk ‘Dementievriendelijk Bergeijk’ zet zich in voor het zichtbaar maken en optimaal benutten van (in)formele netwerken. Door middel van een integrale samenwerking van professionele organisaties en informele netwerkorganisaties wordt de overdracht van kennis en ervaringen naar informele zorg en ondersteuning bevorderd. Dit draagt bij aan een vroege(re) signalering en onderkenning van een beginnende vorm van dementie.

Het netwerk ‘Dementievriendelijk Bergeijk’ bestaat uit de volgende partners:
Huisartsen, Fysiotherapeuten uit Bergeijk, Apotheek Bergeijk, GOW Welzijnswerk, RSZK, Dorpsondersteuners, ZuidZorg, Buurtzorg Bergeijk, KBO, Alzheimer Nederland, Kempenlef, Bibliotheek de Kempen, Dementie ervaringsdeskundigen.

Het netwerk vestigt in de week van de Wereld Alzheimer Dag, net als het voorgaande jaar, extra aandacht op het leven met dementie. Rondom deze dag worden veel activiteiten georganiseerd waarbij dementie centraal staat. Omdat uit recent onderzoek binnen de gemeente is gebleken dat er momenteel behoefte is aan informatie omtrent dementie, richt het programma zich voornamelijk op het verstrekken van informatie.

Voor de trainingen GOED (herkennen en omgaan met dementie) kunt u zich aanmelden via www.bergeijk.nl/goed of telefonisch via 0497-551455. Per training kunnen er maximaal 20 deelnemers aangemeld worden en vol = vol! Deelname is gratis en er is koffie/thee.

Klik hier voor meer informatie over het Bergeijkse programma.

 

Dorpsagenda

Koken voor mannen
woensdag 1 mei 10.00
Vurkaomer (buurthuis)
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 2 mei 13.30
Koken voor mannen
woensdag 15 mei 10.00
Vurkaomer (buurthuis)
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 16 mei 13.30
Koken voor mannen
woensdag 29 mei 10.00
Vurkaomer (buurthuis)
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 30 mei 13.30
Koken voor mannen
woensdag 12 juni 10.00
Vurkaomer (buurthuis)
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 13 juni 13.30
Tabletcafe (vrije inloop)
donderdag 27 juni 13.30
Toneel jubileumuitvoering
zaterdag 29 juni 20.00
kerkplein
Toneel jubileumuitvoering
zaterdag 29 juni 20.00
kerkplein
Toneel jubileumuitvoering
zondag 30 juni 20.00
kerkplein
Toneel jubileumuitvoering
woensdag 3 juli 20.00
kerkplein
Weeboschweek 2019
zaterdag 6 juli 10.00
Toneel jubileumuitvoering
zaterdag 6 juli 20.00
kerkplein

de Vurkaomer

Mannensoos
dinsdag 23 april 10.00
Vrouweninloop
donderdag 25 april 10.00

afvalkalender

GFT, PMD en restafval
woensdag 24 april 07.30

vaste activiteiten

Geen evenementen