Welkom op de Weebosch!


SKOzoK, gemeente en dorpsraad tekenen startnotitie

In juli 2015 hebben SKOzoK, de gemeente Bergeijk en de Dorpsraad de Weebosch afspraken gemaakt om de Gerardusschool open te houden. Dit werd kracht bijgezet door ondertekening van een gezamenlijke startnotitie.
School, gemeente en dorp dragen naar eigen vermogen bij om dit mogelijk te maken en leveren zo een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

De aard van de bijdragen op hoofdlijnen:
SKOzoK investeert in goed onderwijs en in bekwaam personeel dat kan werken in een kleine school binnen een kleine kern. Hierbij doet SKOzoK ook ervaring op die van pas komt in andere plaatsen in haar werkgebied. Daarnaast wordt bevorderd dat het onderwijzend personeel zich voor langere tijd aan de Gerardusschool bindt.

De gemeente heeft belang bij goed onderwijs in al haar kernen. Ze zorgt voor goede huisvesting voor het onderwijs (basisschool en peuteronderwijs). De cultuurcoach en de sportcoach worden ingezet binnen de school. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en de woningbouw. Woningbouw voor starters en jonge gezinnen leidt tot meer kinderen en versterkt de school.

De (inwoners van de) Weebosch leveren hand- en spandiensten voor de school. Dat kan varieren van onderhoud aan tuin of schoolgebouw tot het verzorgen van gastlessen t.b.v. de leerlingen. Ouders worden gestimuleerd om positief te kiezen voor de Gerardusschool en hun kinderen daar aan te melden. SKOzoK, Gerardusschool, gemeente en dorpsraad komen regelmatig bij elkaar om te zoeken naar kansen en mogelijkheden om de positie van de school te versterken.

Ook wordt bekeken of er andere partijen bij dit proces betrokken kunnen worden. De dorpsraad heeft hiervoor een werkgroep Onderwijs in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit dorpsgenoten met belangstelling voor of werkervaring in het onderwijs.

Klik hier voor de origine tekst van de startnotitie

Meer informatie: Theo Bockting (werkgroep onderwijs) of Herman Ritter (dorpsraad)

Dorpsagenda

Geen evenementen

de Vurkaomer

Mannensoos
dinsdag 31 mei 10.00
Vrouweninloop
donderdag 2 juni 10.00
Mannensoos
dinsdag 7 juni 10.00

afvalkalender

GFT en PDM
woensdag 1 juni 07.30

vaste activiteiten

Geen evenementen